Άρθρα - συνεντεύξεις

Corfu Beer Festival

Δοκιμάζοντας γεύσεις, τραγουδώντας και διασκεδάζοντας!

Πώς μία επισιτιστική επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τους «πελάτες-φαντάσματα»

Η παρακολούθηση των ανταγωνιστών σας θα σας δώσει μία ξεκάθαρη εικόνα για το πού πατάτε. Για παράδειγμα, μία αύξηση στον τζίρο σας κατά 10% μπορεί να ωχριά, αν οι επιδόσεις των κύριων ανταγωνιστών σας είναι πολύ υψηλότερες, κοινώς αυτοί «τρέχουν» πιο γρήγορα από εσάς.