Ένα σύνηθες ερώτημα που έχουν πολλές φορές οι επιχειρήσεις είναι αν υποχρεούνται στην ασφάλιση των συγγενικών τους προσώπων και δεν θα βρεθούν να πληρώνουν τα τεράστια πρόστιμα της υπουργικής απόφασης 27397/122/19.8.2013 (πρόστιμο 10.549,44€ για υπάλληλο άνω των 25, 10.550,54€ για εργατοτεχνίκη άνω των 25 κτλ) περί ανασφάλιστης εργασίας.

α) Συγγενικά πρόσωπα α’ και β’ βαθμού συγγενίας που απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του αναγκαστικού νόμου 1846/1951, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ασφαλιστικού Νόμου 1759/1988 αναφέρει ότι:

«Επίσης, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του νόμου αυτού τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Με κανονισμό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της ασφάλισης των παραπάνω προσώπων.»

Στη συνέχεια, με την εγκύκλιο 93/1996 του Ι.Κ.Α., δόθηκε η παρακάτω επεξήγηση.

Η πλέον ουσιώδης διαφορά είναι ότι η ασφάλιση των προσώπων αυτών είναι υποχρεωτική όχι όμως και αυτοδίκαια. Αυτό σημαίνει ότι για να αρχίσει και να τελειώσει η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών, θα πρέπει να αναγγελθεί έγγραφα στο Ίδρυμα (πλέον μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εργάνη) η έναρξη και, η διακοπή της απασχόλησης από το απασχολούμενο πρόσωπο ή από τον αποδέκτη των υπηρεσιών του.

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιβληθεί κανενός είδους πρόστιμο για ανασφάλιστη εργασία στα συγγενικά πρόσωπα α’ και β’ βαθμού συγγενίας που απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δημιουργήθηκε μία σύγχυση με το άρθρο 2 του νόμου 4075/2012 που αναφέρει:

«Απαλλαγές από εισφορές ή μειώσεις, που έχουν θεσπιστεί υπέρ των Ιδρυμάτων Κοινωφελούς Xαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα διάταξη με βασιλικά, προεδρικά ή νομοθετικά διατάγματα, καταργούνται.»

Με την παραπάνω παράγραφο δεν αλλάζει τίποτα όσο αφορά την υποχρέωση ή όχι της ασφάλισης  των συγγενικών προσώπων στις ατομικές επιχειρήσεις , αλλά μόνο σε όσες από εκείνες επιλέξουν να ασφαλίσουν προαιρετικά τους συγγενείς τους θα τους  ασφαλίσουν σε όλους τους κλάδους  και  θα έχουν τις εισφορές που έχουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

β) Συγγενικά πρόσωπα α’ και β’ βαθμού συγγενίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με την μορφή νομικών  πρόσωπων

Σε αυτήν την περίπτωση οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμία απαλλαγή-εξαίρεση  και υποχρεούνται να ασφαλίζουν κανονικά τα συγγενικά τους πρόσωπα. 

Επίλυσις Λογιστική

Σαλαμίνος 4 | Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310226892

epilisis.net

Επίλυσις Λογιστική
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους της αναρτήσεως είτε ολόκληρης, με οποιαδήποτε μεταβολή του ανωτέρω κειμένου και χωρίς την παράθεση του απευθείας συνδέσμου στην ανάρτηση αυτή που είναι: www.simposio.news
Οι απόψεις των συντακτών είναι προσωπικές και το Simposio.news δεν φέρει καμία ευθύνη.
Το simposio.news επιφυλάσσεται για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του.