Από το Simposio.news team:

Η επιλογή των προμηθευτών και οι επιλογές των προϊόντων ή των καλών πρώτων υλών δεν είναι καθόλου εύκολο ζήτημα.Η καλή πληροφόρηση για τους προμηθευτές και τα υλικά και ο συνεχής έλεγχος οδηγούν και στη σωστή επιλογή τους.

Σε μια πιθανή συνεργασία με έναν  προμηθευτή

  • Αναλυτική παρουσίαση των υλικών. Ενημέρωση για τα συστατικά του και τους τρόπους συντήρησης του προϊόντος. Σημαντικό επίσης είναι, ο τύπος συσκευασίας στον οποίο παραδίδονται.
  • Καλή ενημέρωση για τις τιμές και τις προσφορές. Εάν η πιθανή προσφορά συμφέρει είτε σε τιμή, είτε σε ποσότητα και για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύουν οι ίδιες τιμές. (Ο τιμοκατάλογος του εστιατορίου δημιουργείται και αναλόγως του κόστους των υλικών και δεν μπορεί να αλλάζει με αυθαίρετο τρόπο).
  • Επιλογή του τρόπου πληρωμής. Ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής και αν στην πολιτική της εταιρείας υπάρχει δυνατότητα πίστωσης. (Για το μέγιστο ποσό και το μέγιστο χρόνο).
  • Υγιεινή και ασφάλεια. Εάν η εταιρεία έχει πιστοποίηση Ελέγχου Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων & Ποτών.
  • Τρόποι παραγγελίας και ώρες παράδοσης. Ποιες ώρες γίνονται οι παραγγελίες και ποιες ώρες οι παραδόσεις, έτσι ώστε να συμπίπτουν με τον τρόπο λειτουργίας του εστιατορίου. Επίσης η διασφάλιση της προμήθειας του υλικού στην συχνότητα και στην ποσότητα που χρειάζεται. Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έλλειψης.
  • Πιθανές διαπραγματεύσεις. Είναι οι όροι, οι τιμές και  ο τρόπος διενέργειας των προμηθειών. Ανάλογα με την ποσότητα και τη συχνότητα των παραγγελιών, και ειδικά όταν αυτές είναι υψηλές, καλό είναι να γίνονται αναδιαπραγματεύσεις.

Κατά την παραλαβή των προϊόντων

  • Έλεγχος για το αν είναι το σωστό υλικό που παραγγείλαμε και όχι κάποιο παρόμοιο. Πολλές φορές ο προμηθευτής μη έχοντας τον κωδικό υλικού της παραγγελίας, φροντίζει να φέρει κάποιο παρεμφερές προϊόν για να κάνει το εστιατόριο τη δουλειά του. Ο σεφ ή ο υπεύθυνος προμηθειών όμως, θα πρέπει να ενημερώνεται και να βεβαιώνει ότι το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί δημιουργικά από την επιχείρηση.
  • Έλεγχος στην ποσότητα των προϊόντων. Άλλες φορές από ανθρώπινο λάθος και άλλες επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη η συσκευασία του υλικού που έχει παραγγελθεί, μπορεί να έρθει σε διαφορετική ποσότητα τόσο αριθμητικά όσο και σε βάρος. Μπορεί να είναι μια μεγάλη ποσότητα που δεν θα χρησιμοποιηθεί  και θα αλλοιωθεί ή μια ποσότητα που δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες. Αυτό κοστίζει στην εταιρία, οπότε ο σεφ ή ο υπεύθυνος προμηθειών πρέπει να ελέγξει και να αποφασίσει για την παραλαβή.
  • Έλεγχος στη σωστή τιμολόγηση των προϊόντων. Μπορεί να έγινε σωστή η τιμολόγηση με βάση τη παραγγελία αλλά όχι με το άρτι παραδοθέν εμπόρευμα. Απαραίτητος, λοιπόν, ο έλεγχος στο δελτίο αποστολής-τιμολόγιο σε σχέση με το δελτίο παραγγελίας.
  • Άμεση και ενδεδειγμένη αποθήκευση των προϊόντων. Ανάλογα με τον τύπο του κάθε υλικού πρέπει να εξασφαλίζεται η κατάλληλη αποθήκευση. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης, γεγονός που βαραίνει αποκλειστικά την επιχείρηση.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους της αναρτήσεως είτε ολόκληρης, με οποιαδήποτε μεταβολή του ανωτέρω κειμένου και χωρίς την παράθεση του απευθείας συνδέσμου στην ανάρτηση αυτή που είναι: www.simposio.news
Οι απόψεις των συντακτών είναι προσωπικές και το Simposio.news δεν φέρει καμία ευθύνη.
Το simposio.news επιφυλάσσεται για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του.