ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η συσκευασία είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για την προστασία των προϊόντων κατά τη μεταφορά. Μπορεί επίσης να έχει μεγάλη επίδραση στην αξία του προϊόντος και την επιτυχία της επιχείρησής. Υπάρχουν λίγες κατηγορίες προϊόντων που δεν απαιτούν τη συσκευασία σε κάποιο στάδιο.

 • Εξετάζουμε τις βασικές αρχές συσκευασίας και τη σημασία τους στον σχεδιασμό και υλοποίηση της συσκευασίας εξαγωγών.

Ο συστηματικός τεχνικός σχεδιασμός της συσκευασίας είναι μεγάλη βοήθεια για την επιτυχημένη εξαγωγική συσκευασία. Η επιλογή, ο σχεδιασμός, η απόκτηση και η κατασκευή σωστής συσκευασίας για να ωφελήσουν την επιχείρησή μπορεί να είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Καλός και συστηματικός σχεδιασμός όλων των πτυχών του, το καθιστά αναγκαίο έργο, πιο αποτελεσματικό και πιο πιθανό να είναι χωρίς προβλήματα.

 • Επιλέγουμε και ορίζουμε τα βήματα του συστηματικού σχεδιασμού της συσκευασίας.
 • Καθορίζουμε τις απαραίτητες δραστηριότητες / συμμορφώσεις της επιχείρησης.

Η συσκευασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής τιμής του προϊόντος της επιχείρησης.

 • Προσδιορίζουμε/αποφασίζουμε το επίπεδο τιμών για τη συσκευασία των προϊόντων.
 • Εντοπίζουμε τρόπους για να μειωθεί το κόστος συσκευασίας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 Εάν κάνετε μεταφορές, τότε η συσκευασία απαιτείται για να διατηρηθεί το προϊόν και τα συστατικά του ασφαλή σε όλο τους το ταξίδι προς τον τελικό χρήστη. Για να επιλέξετε μια αποτελεσματική συσκευασία που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της επιχείρησης, θα πρέπει να γνωρίζεται το προϊόν σας.

 • Προσδιορίζουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά και τη φύση των προϊόντων ώστε η συσκευασία να διατηρεί και να προστατεύει το προϊόν από εξωτερικούς κινδύνους του περιβάλλοντος.

Η συσκευασία υποχρεούται να προστατεύει το προϊόν από μηχανικούς και φυσικούς κινδύνους που ενδέχεται να συναντήσει σε όλο το ταξίδι προς τον τελικό χρήστη. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από το είδος και τη σοβαρότητα.

 • Προσδιορίζουμε τους διαφόρους κινδύνους από τους οποίους πρέπει να προστατεύουμε τα προϊόντα. Οι διάφοροι αυτοί κίνδυνοι μπορεί να είναι μηχανικοί, βιολογικοί ή χημικοί.
 • Εξετάζουμε εάν το προϊόν χρειάζεται επιπλέον προστασία για να διατηρήσει τις ιδιότητές του.
 • Το ίδιο το προϊόν στην πρωτογενή συσκευασία και στην δευτερογενή συσκευασία μπορεί να συμβάλει στην αντοχή και στις προστατευτικές ιδιότητες της συσκευασίας.

Η σχέση μεταξύ του προϊόντος και της συσκευασίας είναι ζωτικής σημασίας στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της συσκευασίας. Μερικές φορές, θα βοηθήσει να εξετάσουμε περισσότερο την προσαρμογή της συσκευασίας του προϊόντος. Μια τέτοια σκέψη μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει αποτελεσματικότερα κέρδη και μείωση του κόστους.

 • Η σχεδίαση ή η σύνθεση του υλικού του προϊόντος, πρέπει να τροποποιείται έτσι ώστε να είναι οικονομικά ή τεχνικά καλύτερα προσαρμοσμένη στη συσκευασία, οδηγώντας έτσι σε μια βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά τη χρήση συσκευασίας μεταφοράς.
 • Η διαδικασία ανάπτυξης της συσκευασίας να γίνετε παράλληλα με την διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Το είδος και το στυλ της συσκευασίας πρέπει να είναι αποδεκτό από την αγορά. Είναι η γνώμη των πελατών και των υποψήφιων πελατών που έχουν την μεγαλύτερη σχέση με την επιτυχία του προϊόντος σας. Η συσκευασία θα πρέπει να δικαιολογεί το κόστος στην αγορά.

 Πρέπει να επιλέγει ο τύπος και η μορφή της πρωτογενούς συσκευασίας.

 • Η διάθεση των κατάλληλων υλικών συσκευασίας σε αποδεκτές τιμές είναι ουσιαστικής σημασίας.
 • Ερευνήστε για τον διαθέσιμο και προσιτό βάση των δυνατοτήτων της εταιρίας, απαραίτητο εξοπλισμό συσκευασίας.
 • Για την διαχείριση της ποιότητας και για την συντήρηση του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι σωστές δεξιότητες.
 • Η επιλεγμένη τεχνολογία πρέπει να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή.
 • Οι συσκευασίες μεταφοράς χαρακτηρίζονται για τον ασφαλή χειρισμό και την παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των λιμενικών αρχών και τα έθιμα στην αντίστοιχη χώρα εισαγωγής.

Η χρήση οπτικών ενδείξεων είναι απαραίτητη στην αλυσίδα διανομής. Οι σημάνσεις αυτές παρέχουν ένα μέσο επικοινωνίας που μπορεί να γίνει κατανοητό σε όλες τις χώρες μέσω των οποίων το προϊόν σας ενδεχομένως να περνά για το ταξίδι μέχρι τον τελικό χρήστη, παρά τα γλωσσικά εμπόδια. Αυτό σημαίνει ότι η σωστή σήμανση του προϊόντος, πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά το σωστό τρόπο ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο κατεστραμμένων παραδόσεων ή της απώλειας φορτίου.

 • Χρησιμοποιούμε τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για το χειρισμό των εμπορευμάτων.

 Η επιλογή της μεθόδου εκτύπωσης έχει μεγάλη επίδραση στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Ορίζοντας καλές και σαφείς προδιαγραφές για την αγορά εκτύπωσης είναι εξίσου σημαντικό. Η εκτύπωση είναι σημαντική καθώς, η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να έχει επίδραση στην ελκυστικότητα για τους καταναλωτές. Καλά τυπωμένα σήματα μεγιστοποιούν την πιθανότητα ότι το προϊόν σας χρησιμοποιείται σωστά και θα αποφύγετε τις ζημιές.

 • Να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος εκτύπωσης

Είναι αναγκαίο τώρα, ή στο εγγύς μέλλον, να παρέχονται συσκευασίες με σήμανση barcode. Γραμμικοί κώδικες είναι η τυποποιημένη αριθμητική αναγνώριση συμβόλων, απαραίτητοι για τη συσκευασία των τροφίμων και των καταναλωτικών αγαθών. Όπως και οι εικονογραφημένες ενδείξεις σας βοηθούν να κοινοποιήσετε πληροφορίες για το προϊόν σας σε όλες τις γλώσσες.

 • Να εξοικειωθούν οι απασχολούμενοι με την συσκευασία, με τα σύμβολα Barcode.

Σε ορισμένες συσκευασίες, υπάρχουν σχέδια που εκτυπώνονται από τον κατασκευαστή της συσκευασίας ως ένα είδος “σφραγίδα πιστοποίησης”, που δείχνει ότι η συσκευασία έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με ορισμένες τυπικές απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να είναι ένας χρήσιμος οδηγός για την ποιότητα της συσκευασίας.

 • Να εξοικειωθούν οι απασχολούμενοι με την συσκευασία με τους διαφόρους τύπους πιστοποίησης σφραγίδων.

Η ορθή και αποτελεσματική μέθοδος κλεισίματος ενός κουτιού είναι εξίσου σημαντική με την κατασκευή και τα υλικά ενός κουτιού.

 •  Να συνυπολογιστούν οι διαφορετικοί μέθοδοι κλεισίματος.

Αρκετοί παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή να επηρεάσουν το προϊόν και τη συσκευασία , που κυμαίνονται από όλα τα είδη των μηχανικών, φυσικών και χημικών κινδύνων από σκόπιμη παραποίηση ή δολιοφθορά από άτομα με κακόβουλη πρόθεση.

 • Να ταυτοποιηθεί η αναγκαία προστασία
 • Να εξεταστεί η συσκευασία εάν χρειάζεται πρόσθετη προστασία από κακόβουλες ενέργειες

Είναι σημαντικό για τις εξαγωγές η συσκευασία να είναι καλής ποιότητας.

Μερικές φορές οι πελάτες καθησυχάζονται με την υπόσχεση ότι οι συσκευασίες θα πληρούν τις προδιαγραφές τους.

 • Να συμπεριλαμβάνετε αξιολόγηση της ποιότητας στις ενέργειες ανάπτυξης συσκευασίας εξαγωγών.

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η συσκευασία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο κατά το χειρισμό και τη διανομή του προϊόντος, και βοηθά την επιχείρηση να εξασφαλίσει ότι το προϊόν παραδίδεται στον τελικό χρήστη σε ικανοποιητική κατάσταση. Διαφορετικοί τρόποι μεταφοράς ενδέχεται να έχουν διαφορετικές τεχνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

 • Να μελετούνται οι διάφοροι τύποι μεταφοράς μαζί με τις τεχνικές και οικονομικές επιπτώσεις τους

Διάφοροι τρόποι μεταφοράς περιλαμβάνουν διάφορους κινδύνους οι οποίοι απαιτούν διαφορετικές συσκευασίες για τα διάφορα προϊόντα.  Για παράδειγμα, ένα πακέτο που ταξιδεύει οδικώς μπορεί να υπόκειται σε συνεχείς κραδασμούς καθώς και εκείνων που αποστέλλονται αεροπορικώς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πολύ κρύο εν μέρη χωρίς πίεση περιβάλλοντος. Ζημιά μπορεί επίσης να προκύψει κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Εκ των προτέρων η εξέταση των πιθανών κινδύνων θα ελαχιστοποιούσε τις πιθανότητες το προϊόν να φθάσει στον τελικό χρήστη σε κακή κατάσταση.

 • Να γίνετε ανασκόπηση των κυριότερων κινδύνων της κάθε φάσης
 • Να εξετάζετε το ενδεχόμενο να πρέπει να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη παλετοποίηση των μονάδων φόρτωσης
 • Να γνωστοποιούνται οι μέθοδοι διαχείρισης, ο αριθμός των φορτίων εκ νέου, ο εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιείται καθ΄όλη τη διάρκεια του κύκλου μεταφορών.
 • Να εξετάζετε το ενδεχόμενο να πρέπει να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη παλετοποίηση των μονάδων φόρτωσης.
 • Να γνωστοποιείτε το μέγεθος της παλέτας και ποια μέθοδο παλετοποίησης θα χρησιμοποιηθεί
 • Τα εμπορευματοκιβώτια να επιθεωρούνται και να στοιβάζονται σωστά.
 • Οι διαστάσεις του μεταφερόμενου πακέτου να αποτελούν την καλύτερη αξιοποίηση των διαστάσεων της παλέτας.

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΣΤΟΧΟΥ

Όλα τα είδη των πτυχών της αγοράς-στόχου μπορεί να επηρεάσουν τη συσκευασία του προϊόντος. Αυτές κυμαίνονται αφάνταστα στον τύπο, από τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τη συμπεριφορά σε νόμιμες απαιτήσεις της αγοράς που μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που είναι αποτελεσματικές στη δική σας. Είναι σημαντικό για την επιχείρησή όπως γνωρίζετε πως μπορείτε να έχετε ένα σύνολο διαφορετικών επιδράσεων στις επιλογές της συσκευασίας σας.

 • Να εξετάζετε κατά πόσο η αγορά επηρεάζει τη συσκευασία σε ένα προϊόν .
 • Να προτείνετε η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τα ασφαλή πρότυπα συσκευασίας.

Καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο τείνουν όλο και περισσότερο να εξετάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προϊόντος, πριν επιλέξουν να το αγοράσουν. Ο αντίκτυπος αυτός μπορεί να προκύψει, πριν, κατά και μετά την παραγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων. Η συσκευασία μπορεί να είναι ένα τεράστιο τμήμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός δεδομένου προϊόντος.

 • Να προτείνετε η συμμόρφωση με τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, δηλαδή τα περιβαλλοντικά πρότυπα συσκευασίας.
 • Να λαμβάνετε υπ όψιν η έννοια των συστημάτων οικολογικής σήμανσης.
 • Να επιβεβαιώνεται η άποψη των εισαγωγέων της χώρας αποστολής των προϊόντων σας.

Η βιομηχανία συσκευασίας, όπως οι περισσότερες βιομηχανίες, έχει την ορολογία της, και είναι πιθανό στην παρασκευή της συσκευασίας να μιλήσετε με τον εισαγωγέα, να αντιμετωπίσετε ορισμένους όρους συσκευασίας. Αρχικά τουλάχιστον, ορισμένοι αυτό αυτούς ενδέχεται να φαίνονται εσκεμμένα ασαφής. Μερικές φορές επαγγελματίες συσκευασίας ακόμη διαφωνούν μεταξύ τους σχετικά με την έννοια συγκεκριμένων λέξεων. Μην χάνετε ωστόσο την ελπίδα. Συμβαίνει να πληρώνουν για να μάθουν την τεχνική γλώσσα, ωστόσο μπορεί να φανεί δύσκολο στην αρχή.

 • Απαιτείτε εξοικείωση  με την κοινή ορολογία της συσκευασίας μεταφοράς

 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

 Η συσκευασία θα πρέπει να προσθέτει αξία στην εξαγωγή προϊόντων σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες

Η διαδικασία απόκτησης καλής ποιότητας συσκευασία, στη σωστή ποσότητα και την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να είναι περίπλοκη. Δαπανηρά λάθη μπορούν να αποφευχθούν με τον έγκαιρο προγραμματισμό . Σαφώς, ο εκ των προτέρων καθορισμός προδιαγραφών μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητές να έχετε γρήγορα, ακριβώς ό, τι χρειάζεστε, όταν το χρειάζεστε.

 • Να εξοικειώνετε το προσωπικό με τις κύριες διαδικασίες προμηθευτών συσκευασίας και εξαρτημάτων τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό

Όλες οι μεταφορές που προμηθεύονται εμπορεύματα μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ορισμένο ποσό από ελαττωματικό υλικό. Το σημαντικό είναι να καθορίσετε πόσο από κάθε είδος/κλάση του ελαττώματος είναι αποδεκτό. Αυτό ονομάζεται επίπεδο αποδεκτής ποιότητας.

 • Να καθοριστεί το επίπεδο αποδεκτής ποιότητας για τα προϊόντα
 • Να ορίζονται οι στόχοι και τα μέσα αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών που αφορούν την τοπική αγορά στη χώρα παραγωγής
 • Η κατάρτιση να αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι για την ενίσχυση της επιχείρησης μέσω της καλύτερης συσκευασίας.

Ορισμένες τράπεζες προσφέρουν μια χρηματοδοτική διευκόλυνση που ονομάζεται πριν την αποστολή. Αυτό επιτρέπει στον εξαγωγέα για τη χρηματοδότηση της προμήθειας του κόστος συσκευασίας εν αναμονή μιας συγκεκριμένης εξαγωγικής συναλλαγής.

Να εξετάζονται οι δυνατότητες διαθέσιμης χρηματοδότησης πριν την αποστολή των προϊόντων, για το εάν είναι συμφέρουσα και χρήσιμη στην εταιρία.

Dr. Αντώνης Καναβούρας

Γεωπόνος-Τεχνολόγος Τροφίμων

Καθηγητής Συσκευασίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

antonis kanavouras
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους της αναρτήσεως είτε ολόκληρης, με οποιαδήποτε μεταβολή του ανωτέρω κειμένου και χωρίς την παράθεση του απευθείας συνδέσμου στην ανάρτηση αυτή που είναι: www.simposio.news
Οι απόψεις των συντακτών είναι προσωπικές και το Simposio.news δεν φέρει καμία ευθύνη.
Το simposio.news επιφυλάσσεται για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του.