Συσκευασία

είναι ένας γενικός όρος για το σύνολο των εξαρτημάτων και των διεργασιών που χρησιμοποιούνται από μια οικονομία για την εκπλήρωση των θεμάτων συσκευασίας.

Αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του προϊόντος από την ιδέα και την ανάπτυξη του, την διαδρομή του στην εφοδιαστική αλυσίδα και την έκθεση του στους κινδύνους του περιβάλλοντος διανομής, μέχρι την χρήση του από τον καταναλωτή, την απόρριψη και την διαχείριση των απορριμμάτων.

Η συσκευασία μερικές φορές επικοινωνεί με τον καταναλωτή περισσότερα από ότι η ίδια η μάρκα των προϊόντων.

 Μέσω των ενσωματωμένων στα προϊόντα στοιχείων της συσκευασίας, καταδεικνύεται η διάθεση ικανοποίησης των καταναλωτών και των αγορών αλλά και η γενικότερη έμπρακτη συνείδηση της εταιρίας σε ειδικά θέματα όπως οι ξεχωριστές ομάδες καταναλωτών, η επικοινωνία και η πληροφόρηση και το περιβάλλον. Η συσκευασία υποστηρίζει και αναδεικνύει την πολιτική κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης.

Η συσκευασία παραμένει μια παραγνωρισμένη αλλά παρόλα αυτά αξιόπιστη πηγή πρωτοποριακής εξέλιξης και καινοτομίας για τις επιχειρήσεις.

Επιχειρησιακά στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη και την παρουσία στις αγορές. Ιδιαίτερα στις δύσκολες και δύστοκες περιόδους οικονομικής αναταραχής όπου κρίσιμης σημασίας εταιρική στρατηγική καθίσταται η κατάκτηση μεριδίων της τοπικής αλλά και της διεθνούς αγοράς μέσα από την συνεχή ικανοποίηση των πελατών και των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών τους.

Το 40% των προβλημάτων ποιότητας είναι εξ’ αιτίας του κακού σχεδιασμού.

Η ενσωμάτωση εξ αρχής της συσκευασίας στην ανάπτυξη των προϊόντων συνεισφέρει στην προστασία του προϊόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού του με το ελάχιστο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, τόσο βάσει των ελληνικών όσο και των διεθνών απαιτήσεων της νομοθεσίας, επιβεβαιώνοντας την δυνατότητα καινοτομίας της επιχείρησης και ισχυροποιώντας την θέση της στην αγορά.

[cq_vc_mediumgallery images=”1718,1721,1717,1720″ layoutno=”121″ thumbwidth=”640″]

Ο ρόλος του μηχανικού συσκευασίας είναι σαφώς ορισμένος.

Σε κάθε σύγχρονη μονάδα βιομηχανικής παραγωγής ή και διάθεσης προϊόντων, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των σχετικών διεργασιών μέσα από την ανεύρεση, αξιολόγηση, υιοθέτηση και ορθή χρήση των διαθέσιμων πηγών και μέσων, προς την υλοποίηση των απαιτήσεων ανάπτυξης και εφαρμογής των συσκευασμένων προϊόντων.

Εταιρική ανάπτυξη και επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η αυξανόμενη ανάγκη σε εκπαίδευση, εξειδίκευση και πιστοποίηση των ασχολούμενων με θέματα συσκευασίας, καλύπτεται σήμερα κυρίως μέσα από σχετικά σεμινάρια φορέων και οργανισμών. Οι ασχολούμενοι γύρω από την συσκευασία, αναπτύσσουν μια δυναμική αντιμετώπισης των σημερινών αναγκών αλλά και των επερχόμενων προκλήσεων.

Κοιτάμε μπροστά για να είμαστε μπροστά! Καλύτερα συσκευασμένα προϊόντα για το μέλλον.

Η συσκευασία είναι πηγή αξίας παρά έξοδο στην συνεχή βελτίωση των προϊόντων, την διασφάλιση της ποιότητας τους και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους.

Dr. Αντώνης Καναβούρας

Γεωπόνος-Τεχνολόγος Τροφίμων

Καθηγητής Συσκευασίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

antonis kanavouras
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους της αναρτήσεως είτε ολόκληρης, με οποιαδήποτε μεταβολή του ανωτέρω κειμένου και χωρίς την παράθεση του απευθείας συνδέσμου στην ανάρτηση αυτή που είναι: www.simposio.news
Οι απόψεις των συντακτών είναι προσωπικές και το Simposio.news δεν φέρει καμία ευθύνη.
Το simposio.news επιφυλάσσεται για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του.