ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "Η ΚΑΛΟΑΓΡΙΤΙΣΣΑ"