ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΑΕ camelot

Στροφή Ανατολικού Τ.Θ., Χαλάστρα, 57 400, Θεσσαλονίκη
13 Εγνατίας Ανατολικό 573 00 GR