ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ ΠΟΤΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.